Czech Republic - Czech

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB FIA Formule E CHAMPIONSHIP

Historicky první elektrickou závodní sérii na světě nabíjí ABB

?těte více

Jaké informace hledáte?

Servisní st?edisko ABB

ABB se sna?í poskytovat svým zákazník?m podporu a servis na nejvyšší úrovni, a to jak pro nové produkty, tak i pro výrobky starší generace. Naše servisní st?edisko klade d?raz na rychlost a profesionální p?ístup a tě?í ze zkušeností a znalostí servisních st?edisek ABB po celém světě.

Naším cílem je poskytovat komplexní balí?ek produkt? a slu?eb a zajistit spokojenost zákazníka po celou dobu ?ivotnosti výrobku. 

V p?ípadě havárie nebo technické závady se prosím obra?te na kontaktní linku ABB:

800 312 222

Procházet na?i servisní nabídku

Najít servis pro Vá? výrobek

Najít servis pro Vá? pr?mysl

Zobrazit v?ech servisních slu?eb

D?le?itá témata

Více o nás